ՀՐԱՄԱՆ 11 - ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՄԱԼԱՔՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

25.07.2018

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ  11

26.04.2018թ.                                                                                    

 ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՄԱԼԱՔՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

                  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158 հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1.  2018 թ. մայիսի 02-ից Գավառի քաղաքապետարանի ՔԿԱԳ բաժնի առաջատար մասնագետ  Սուսաննա Մալաքյանին տրամադրել 2018թ. հերթական արձակուրդը` 20 աշխատանքային օր և ՀՀ կառավարության 11.08.2005թ. թիվ 1384-Ն որոշմամբ`  լրացուցիչ 4 աշխատանքային օր  /հիմք անձնական դիմումը/:
  2. Ս. Մալաքյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` 2018թ. հունիսի 06-ն է:  
  3.  Ս. Մալաքյանի պարտականությունները նրա արձակուրդի ժամանակահատվածում վերապահել Ալվարդ Նահապետյանին:   
  4. Հրամանը ուժի մեջ  է մտնում ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար՝ Կ. Մանուկյան