ՀՐԱՄԱՆ 10 - ՍԱԹԵՆԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

25.07.2018

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 10

ՍԱԹԵՆԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ  ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

       17.04.2018թ.                                                                                           ք. Գավառ  

             Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի  163-րդ հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1. Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Սաթենիկ Խաչատրյանին ապրիլի 20-ից տրամադրել 2018թ. հերթական արձակուրդի մի մասը` 6  աշխատանքային օր`   /հիմք անձնական դիմումը/:
  2. Ս. Խաչատրյանի  ³ß˳ï³ÝùÇ վերադառնալու օրը` ս/թ մայիսի 02-ն է: 
  3. Ս. Խաչատրյանի արձակուրդի ժամանակահատվածում նրա պարտականությունները վերապահել իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Տ. Բրսիկյանին:
  4.  Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                            Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ