ՀՐԱՄԱՆ N 3-Ա - ԱՐՏԱՇԵՍ ԲԱԴԱԼՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

20.02.2018

ՀՐԱՄԱՆ

08 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2018թվականի N 3-Ա

          08.01.2018թ.                                                                                      ք. Գավառ 

  ԱՐՏԱՇԵՍ ԲԱԴԱԼՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

                  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158 հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1. 2018թ. հունվարի 08-ից Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ Արտաշես Բադալյանին տրամադրել 2018թ. հերթական արձակուրդը` 20 աշխատանքային օր և ՀՀ կառավարության 11.08.2005թ. թիվ 1384-Ն որոշմամբ`  լրացուցիչ 4 աշխատանքային օր  /հիմք անձնական դիմումը/:
  2. Ա. Բադալյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ փետրվարի 09-ն է:    
  3. Ա. Բադալյանի պարտականությունները նրա արձակուրդի ժամանակահատվածում վերապահել աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ  Ա. Մարտիրոսյանին:     
  4. Հրամանը ուժի մեջ  է մտնում ստորագրման պահից:

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                            Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ