ՀՐԱՄԱՆ N 2-Ա - ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

20.02.2018

ՀՐԱՄԱՆ

08 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2018թվականի N 2-Ա

 08.01.2018թ.                                                                                      ք. Գավառ 

  ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

                  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով, ՀՀ կառավարության 11.08.2005թ. թիվ 1384-Ն որոշմամբ

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1.  2018թ. հուևվարի 08-ից Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ Մկրտիչ Մանուկյանին տրամադրել 2018թ. հերթական արձակուրդի մի մասը`4 աշխատանքային օրը /հիմք անձնական դիմումը/:
  2. Մ. Մանուկյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ հունվարի 11-ն է:  
  3.  Հրամանը ուժի մեջ  է մտնում ստորագրման պահից:

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                            Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ