ՀՐԱՄԱՆ 29 - ՍԱԹԵՆԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԸ 2018Թ. ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

20.02.2018

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 29

25.12.2017թ.                                                                                   

ՍԱԹԵՆԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԸ 2018Թ.

 ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

   Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 167-րդ հոդվածով, կարգադրում եմ

  1. Գավառի քաղաքապետարանի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Սաթենիկ Խաչատրյանի 2017թ. ամենամյա արձակուրդի չօգտագործված 12 աշխատանքային օրը տեղափոխել հաջորդ տարի` 2018թ.:
    2. Հրամանը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար`             Կ. Մանուկյան