ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 28 - ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

20.02.2018

ՔԱՂՎԱԾՔ

 ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 28

ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

15.12.2017թ..                                                                                           ք. Գավառ

    Ղեկավարվելով Համայնքային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի  31 հոդվածի 1-ին կետի բ/ ենթակետի դրույթով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

   1. Ընթացիկ տարում իրենց աշխատանքային պարտականությունները բարեխղճորեն կատարելու համար քաղաքապետարանի ներքոհիշյալ համայնքային ծառայողների նկատմամբ կիրառել խրախուսանք` միանվագ դրամական պարգևատրում:

1. Բրսիկյան Տիգրան                150 000  ՀՀ դրամ

2. Խաչատրյան Սաթենիկ        250 000 ՀՀ դրամ

3. Բադալյան Արտաշես           100 000 ՀՀ դրամ

4. Չքոլյան Վաչագան               250 000 ՀՀ դրամ

5. Բոշյան Արտավազդ             100 000 ՀՀ դրամ

6. Մարտիրոսյան Արման       100 000 ՀՀ դրամ

7. Մանուկյան Մկրտիչ            100 000 ՀՀ դրամ

8. ԽաչատրյանՎարսենիկ     300 000 ՀՀդրամ

Ընդամենը 1 350 000 /մեկ միլիոն երեք հարյուր հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ:

Աշխատակազմի քարտուղար`           Կ. Մանուկյան