ՀՐԱՄԱՆ 26 - ՍԱԹԵՆԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

20.02.2018

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 26

ՍԱԹԵՆԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ  ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

        04.12.2017թ.                                                                                            ք. Գավառ  

             Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի  158-րդ հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1. Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Սաթենիկ Խաչատրյանին դեկտեմբերի  06-ից տրամադրել 2017թ. հերթական արձակուրդի մի մասը` 6  աշխատանքային օր`   /հիմք անձնական դիմումը/:
  2. Ս. Խաչատրյանի  ³ß˳ï³ÝùÇ վերադառնալու օրը` ս/թ դեկտեմբերի 14-ն է:
  3. Ս. Խաչատրյանի արձակուրդի ժամանակահատվածում նրա պարտականությունները վերապահել իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Տ. Բրսիկյանին:
  4.  Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                            Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ