ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 25 - ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻՆ ԱՆԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

20.02.2018

ՔԱՂՎԱԾՔ

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 25

 15.11.2017թ.                                                                                                  ք. Գավառ

 

ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻՆ ԱՆԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

     Ղեկավարվելով ,,Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին’’ ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի դրույթներով և հիմք ընդունելով  քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետի անաշխատունակության թերթիկը /սերիա AF N139593/

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ  

  1.  Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետին նոյեմբերի 15-ից դեկտեմբերի 01-ը  ներառյալ  համարել անաշխատունակ:
  2. Իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետին` ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկով վավերացված  ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակահատվածի աշխատանքային օրերի համար հաշվարկել  և Մ. Մանուկյանին վճարել անաշխատունակության նպաստ:
  3. Մ. Մանուկյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը ս/թ դեկտեմբերի 04-ն է:
  4. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար`                   Կ. Մանուկյան