ՀՐԱՄԱՆ 23 - ԱՐՏԱՎԱԶԴ ԲՈՇՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

20.02.2018

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 23

       13.10.2017թ.                                                                                                   ք. Գավառ

ԱՐՏԱՎԱԶԴ ԲՈՇՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ

 ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

              Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1. Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ Արտավազդ Բոշյանին տրամադրել 2017թ. հերթական արձակուրդի մի մասը` 12 աշխատանքային օր` հոկտեմբերի 16-ից 31-ը ներառյալ /հիմք` անձնական դիմումը/:
  2. Ա. Բոշյանի  աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ նոյեմբերի 01-ն է: 
  3.  Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                           Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ