ՀՐԱՄԱՆ 20-Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

12.09.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 20

 28.08.2017թ.                                                                                      ք. Գավառ 

  ԱՐՄԱՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

                  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158 հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1.  2017թ. սեպտեմբերի 01-ից Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Արման Մարտիրոսյանին  տրամադրել 2017թ. հերթական արձակուրդը` 20 աշխատանքային օր և ՀՀ կառավարության 11.08.2005թ. թիվ 1384-Ն որոշմամբ`  լրացուցիչ 4 աշխատանքային օր  /հիմք անձնական դիմումը/:
  2. Ա. Մարտիրոսյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ  հոկտեմբերի 06-ն է:  
  3.   Ա. Մարտիրոսյանի պարտականությունները նրա արձակուրդի ժամանակահատվածում վերապահել աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ  Տ. Բրսիկյանին:    
  4. Հրամանը ուժի մեջ  է մտնում ստորագրման պահից:

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                            Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ