ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 18- ՎԱՐՍԵՆԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

25.08.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ  18

 

 ՎԱՐՍԵՆԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

02.07..2017թ.                                                                              

      Ղեկավարվելով Համայնքային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 1. կետի պահանջներով, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի 29-ը օգոստոսի 2006թ. 13-Ն հրամանի 68-րդ կետի պահանջով

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ

  1. Որպես Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետի թափուր տեղի համար մրցույթում հաղթող ճանաչված Վարսենիկ Անդրանիկի Խաչատրյանին 2017թ. օգոստոսի 02-ից նշանակել Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետի /ծածկագիր 2.3-15/ պաշտոնում` առանց փորձաշրջանի:
  2. Վ. Խաչատրյանի աշխատավարձը համայնքի ավագանու որոշմամբ հաստատված հաստիքացուցակի:
  3. Հրամանը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար`                                               Կ. Մանուկյան