ՀՐԱՄԱՆ 17- ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

25.08.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 17

 27.07.2017թ.                                                                                      ք. Գավառ 

  ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

                  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158 հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1.  2017թ. օգոստոսի 1-ից Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ Մկրտիչ Մանուկյանին տրամադրել 2017թ. հերթական արձակուրդը` 20 աշխատանքային օր և ՀՀ կառավարության 11.08.2005թ. թիվ 1384-Ն որոշմամբ`  լրացուցիչ 4 աշխատանքային օր  /հիմք անձնական դիմումը/:
  2. Մ. Մանուկյանինաշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ սեպտեմբերի 4-ն է:  
  3.  Մ. Մանուկյանի պարտականությունները նրա արձակուրդի ժամանակահատվածում վերապահել աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ  Ա. Բադալյանին:   
  4. Հրամանը ուժի մեջ  է մտնում ստորագրման պահից:

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                            Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ