ՀՐԱՄԱՆ 15-ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՄԱԼԱՔՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

25.08.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 15

ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՄԱԼԱՔՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

         30.06.2017Թ.                                                                                   ք.   Գավառ

        Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 158-րդ հոդվածով

                                          ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

        Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ՔԿԱԳ  բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ Սուսաննա Մալաքյանին 2017թ. հուլիսի 3-ից տրամադրել հերթական արձակուրդը` 20 աշխատանքային օր և ՀՀ կառավարության 11.08.2005թ. թիվ 1384-Ն որոշմամբ` լրացուցիչ 4 աշխատանքային օր/ հիմք` անձնական դիմումը/:

  1. Սուսաննա Մալաքյանի վերադառնալու օրը` ս/թ օգոստոսի 7-   է
  2. Ս. Մալաքյանի պարտականությունները նրա արձակուրդի ժամանակահատվածում վերապահել Ալվարդ Նահապետյանին
  3. Հրամանը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                            Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ