ՀՐԱՄԱՆ 14-ԱՐՄԻՆԵ ՄԵԼԻՔՅԱՆԻՆ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՊԱՇՏՈՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

25.08.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 14

ԱՐՄԻՆԵ ՄԵԼԻՔՅԱՆԻՆ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՊԱՇՏՈՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

17.06.2017թ.                                                                                            ք. Գավառ

           Ղեկավարվելով Համայնքային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին կետի ա/ ենթակետով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1. Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Արմինե Մելիքյանին հունիսի 18-ից ազատել զբաղեցրած պաշտոնից /հիմք անձնական դիմումը/:
  2. Սահմանված կարգով կատարել աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Արմինե Մելիքյանի  վերջնահաշվարկը:
  3. Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                            Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ