ՀՐԱՄԱՆ 13-ՍԱԹԵՆԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

25.08.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 13

ՍԱԹԵՆԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ  ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

        14.06.2017թ.                                                                                            ք. Գավառ  

             Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի  158-րդ հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1. Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Սաթենիկ Խաչատրյանին հունիսի 19-ից տրամադրել 2017թ. հերթական արձակուրդի միամսը` 6  աշխատանքային օր`   /հիմք անձնական դիմումը/:
  2. Ս. Խաչատրյանի  ³ß˳ï³ÝùÇ վերադառնալու օրը` ս/թ հունիսի 27-ն է:
  3. Ս. Խաչատրյանի արձակուրդի ժամանակահատվածում նրա պարտականությունները վերապահել իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Տ. Բրսիկյանին:
  4.  Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                            Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ