ՀՐԱՄԱՆ 12- ՎԱՉԱԳԱՆ ՉՔՈԼՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

25.08.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 12

14.06.2017թ.                                                                                   

 ՎԱՉԱԳԱՆ ՉՔՈԼՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ

 ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

                  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի  163 հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1.  2017թ. հուլիսի 16-ից Գավառի քաղաքապետարանի առաջատար մասնագետ  Վաչագան Չքոլյանին տրամադրել 2017թ. հերթական արձակուրդի մի մասը` 5 աշխատանքային օր  /հիմք անձնական դիմումը/:
  2. Վ. Չքոլյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ հունիսի 23-ն է:   
  3.  Վ. Չքոլյանի պարտականությունները նրա արձակուրդի ժամանակահատվածում վերապահել առաջատար մասնագետ Արտավազդ Բոշյանին:  
  4. Հրամանը ուժի մեջ  է մտնում ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար`                    Կ. Մանուկյան