ՀՐԱՄԱՆ 11-ԱԼՎԱՐԴ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

25.08.2017

 ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 11

27.05.2017թ.                                                                                       ù. ¶³í³é

 ԱԼՎԱՐԴ  ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

                  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158 հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

1.  2017թ. հունիսի 1-ից Գավառի քաղաքապետարանի ՔԿԱԳ բաժնի առաջատար մասնագետ  Ալվարդ Նահապետյանին տրամադրել 2017թ. հերթական արձակուրդը` 20 աշխատանքային օր և ՀՀ կառավարության 11.08.2005թ. թիվ 1384-Ն որոշմամբ`  լրացուցիչ 4 աշխատանքային օր  /հիմք անձնական դիմումը/:

2.  Ա. Նահապետյանի  աշխատանքի վերադառնալու օրը` 2017թ. հուլիսի 6-ն է:   

3.Ա. Նահապետյանի պարտականությունները նրա արձակուրդի ժամանակահատվածում վերապահել  Սուսաննա Մալաքյանին:   

4.Հրամանը ուժի մեջ  է մտնում ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար`               Կարինե Մանուկյան