ՀՐԱՄԱՆ 9 _ ՎԱՉԱԳԱՆ ՉՔՈԼՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

05.05.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 9

21.04.2017թ.                                                                                

 ՎԱՉԱԳԱՆ ՉՔՈԼՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ

 ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

                  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի  163 հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1.  2017թ. ապրիլի 25-ից Գավառի քաղաքապետարանի առաջատար մասնագետ  Վաչագան Չքոլյանին տրամադրել 2017թ. հերթական արձակուրդի մի մասը` 7 աշխատանքային օր  /հիմք անձնական դիմումը/:
  2. Վ. Չքոլյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ մայիսի 5-ն է:   
  3.  Վ. Չքոլյանի պարտականությունները նրա արձակուրդի ժամանակահատվածում վերապահել առաջատար մասնագետ Արտավազդ Բոշյանին:  
  4. Հրամանը ուժի մեջ  է մտնում ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար`                  Կ. Մանուկյան