ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 8- ԱՐԾՐՈՒՆ ՂՈՒՐՇՈՒԴՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

05.05.2017

  ՔԱՂՎԱԾՔ

 ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 8

  ԱՐԾՐՈՒՆ ՂՈՒՐՇՈՒԴՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

12.04.2017թ.                                                                                            

      Ղեկավարվելով Համայնքային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 1. կետի պահանջներով, Հայաստանի Հանրապետության համակարգող նախարարի 29-ը օգոստոսի 2006թ. 13-Ն հրամանի 68-րդ կետի պահանջով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1. Որպես Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետի թափուր տեղի համար մրցույթում հաղթող ճանաչված  Արծրուն Մարատի Ղուրշոդյանին 2017թ. ապրիլի 12-ին նշանակել Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետի /ծածկագիր 3.1-14/  պաշտոնում` 6 ամիս փորձաշրջանով:
  2.  Ա. Ղուրշուդյանի աշխատավարձը համայնքի ավագանու որոշմամբ հաստատված հաստիքացուցակի:
  3. Հրամանը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար`                                               Կ. Մանուկյան