ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 7- ԱՐՏԱՇԵՍ ԲԱԴԱԼՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

05.05.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

 ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 7

 ԱՐՏԱՇԵՍ ԲԱԴԱԼՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

12.04.2017թ.                                                                                                

      Ղեկավարվելով Համայնքային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 1. կետի պահանջներով, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային համակարգող նախարարի 29-ը օգոստոսի 2006թ. 13-Ն հրամանի 68-րդ կետի պահանջով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1. Որպես Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետի թափուր տեղի համար մրցույթում հաղթող ճանաչված  Արտաշես Հմայակի Բադալյանին 2017թ. ապրիլի 12-ին նշանակել Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետի /ծածկագիր 2.3-20/ պաշտոնում:
  2. Ա. Բադալյանի աշխատավարձը համայնքի ավագանու որոշմամբ հաստատված հաստիքացուցակի:
  3. Հրամանը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար`                                               Կ. Մանուկյան