ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 6- ԱՐՍԵՆ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻՆ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՊԱՇՏՈՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

05.05.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 6

  02.03.2017թ.                                                                                                                         ք. Գավառ

  ԱՐՍԵՆ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻՆ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՊԱՇՏՈՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

             Ղեկավարվելով ,,Համայնքային ծառայության մասին’’ ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի 1 կետի ա/ ենթակետով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1. 2017թ. մարտի 03-ից Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի  գլխավոր մասնագետ Արսեն Ալեքսանյանին ազատել զբաղեցրած պաշտոնից /հիմք` անձնական դիմումը/:
  2. Իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետին` կատարել Ա. Ալեքսանյանի վերջնահաշվարկը:
  3. Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետի /պաշտոնի ծածկագիր  2.3-20/ պարտականությունները ժամանակավորապես վերապահել Արման Մարտիրոսյանին: 

   Աշխատակազմի քարտուղար`                            Կ. Մանուկյան