ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 5- ԱՐՄԱՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

05.05.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

 ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 5

 ԱՐՄԱՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

           01.03.2017թ.                                                                         

      Ղեկավարվելով Համայնքային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 1. կետի պահանջներով, Հայաստանի Հանրապետության համակարգող նախարարի 29-ը օգոստոսի 2006թ. 13-Ն հրամանի 68-րդ կետի պահանջով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1. Որպես Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետի թափուր տեղի համար մրցույթում հաղթող ճանաչված Արման Սերգոյի Մարտիրոսյանին 2017թ. մարտի 01-ից նշանակել Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետի /ծածկագիր 2.3-16/ պաշտոնում` առանց փորձաշրջանի:
  2. Ա. Մարտիրոսյանի աշխատավարձը համայնքի ավագանու որոշմամբ հաստատված հաստիքացուցակի:
  3. Հրամանը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար`                                               Կ. Մանուկյան