ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 4-ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻՐԶՈՅԱՆԻՆ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՊԱՇՏՈՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

05.05.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 4

  28.02.2017թ.                                                                                                                        ք. Գավառ

 ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻՐԶՈՅԱՆԻՆ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՊԱՇՏՈՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

             Ղեկավարվելով ,,Համայնքային ծառայության մասին’’ ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի 1 կետի ա/ ենթակետով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

1. 2017թ. մարտի 01-ից Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ Հարություն Միրզոյանին ազատել զբաղեցրած պաշտոնից /հիմք` անձնական դիմումը/:

2. Իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետին` կատարել Հ. Միրզոյանի վերջնահաշվարկը:

                Աշխատակազմի քարտուղար`                            Կ. Մանուկյան