ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 3-ԱՐՄԻՆԵ ՄԵԼԻՔՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

05.05.2017

  ՔԱՂՎԱԾՔ

 ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 3

 ԱՐՄԻՆԵ ՄԵԼԻՔՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

13.02.2017թ.                                                                                  

      Ղեկավարվելով Համայնքային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 1. կետի պահանջներով, Հայաստանի Հանրապետության համակարգող նախարարի 29-ը օգոստոսի 2006թ. 13-Ն հրամանի 68-րդ կետի պահանջով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

Որպես Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետի թափուր տեղի համար մրցույթում հաղթող ճանաչված Արմինե Արտուշի Մելիքյանին 2017թ. փետրվարի 14-ից նշանակել Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետի /ծածկագիր 2.3-15/ պաշտոնում` առանց փորձաշրջանի:

  1. Ա. Մելիքյանի աշխատավարձը համայնքի ավագանու որոշմամբ հաստատված հաստիքացուցակի:
  2. Հրամանը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար`                                               Կ. Մանուկյան