ՀՐԱՄԱՆ 2-ԱՐՍԵՆ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

05.05.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 2

               31.01.2017թ.                                                                                                  ք. Գավառ

ԱՐՍԵՆ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ

ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ           

              Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով

 ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ

  1. Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ Ա. Ալեքսանյանին փետրվարի 01-ից տրամադրել 2017թ. հերթական արձակուրդի մի մասը` 22 աշխատանքային օր /հիմք` անձնական դիմումը/:
  2.  Ա. Ալեքսանյանի  աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ մարտի 3-ն է:   
  3.  Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

                Աշխատակազմի քարտուղար`                            Կ. Մանուկյան