2017թ. ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 1- ԺՈՐԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՊԱՇՏՈՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

05.05.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 1

   09.01.2017թ.                                                                                                                         ք. Գավառ

  ԺՈՐԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՊԱՇՏՈՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

             Ղեկավարվելով ,,Համայնքային ծառայության մասին’’ ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի 1 կետի ա/ ենթակետով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1. 2017թ. հունվարի 09-ից Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Ժորա Խչատրյանին ազատել զբաղեցրած պաշտոնից /հիմք` անձնական դիմումը/:
  2. Իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետին` կատարել Ժ. Խաչատրյանի վերջնահաշվարկը:
  3. Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետի /պաշտոնի ծածկագիր  2.3-16/ պարտականությունները ժամանակավորապես վերապահել ներքին աուդիտի բաժնի առաջատար մասնագետ Արման Մարտիրոսյանին: 

                Աշխատակազմի քարտուղար`                            Կ. Մանուկյան