ՀՐԱՄԱՆ 14-ԱՐՍԵՆ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

17.01.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 14

               30.12.2016թ.                                                                                                  ք. Գավառ

ԱՐՍԵՆ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ

ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ           

              Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով

 ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ

  1. Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ Ա. Ալեքսանյանին հունվարի 09-ից տրամադրել 2017թ. հերթական արձակուրդի մի մասը`2 աշխատանքային օր` /հիմք` անձնական դիմումը/:
  2.  Ա. Ալեքսանյանի  աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ  հունվարի 11-ն է:   
  3.  Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

 

           Քաղաքապետ՝                             Գ. Մարտիրոսյան

 

Իսկականի հետ ճիշտ է՝

Աշխատակազմի քարտուղար՝                                     Կ. Մանուկյան