ՀՐԱՄԱՆ 6- ԱԼՎԱՐԴ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

04.12.2016

 ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 6

27.05.2016թ.                                                                                       ù. ¶³í³é

 ԱԼՎԱՐԴ  ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

                  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158 հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1.  2016թ. օգոստոսի 1-ից Գավառի քաղաքապետարանի ՔԿԱԳ բաժնի առաջատար մասնագետ  Ալվարդ Նահապետյանին տրամադրել 2016թ. հերթական արձակուրդը` 20 աշխատանքային օր և ՀՀ կառավարության 11.08.2005թ. թիվ 1384-Ն որոշմամբ`  լրացուցիչ 4 աշխատանքային օր  /հիմք անձնական դիմումը/:
  2.  Ա. Նահապետյանի  աշխատանքի վերադառնալու օրը` 2016թ. սեպտեմբերի 2-ն է:  
  3.  Ա. Նահապետյանի պարտականությունները նրա արձակուրդի ժամանակահատվածում վերապահել  Սուսաննա Մալաքյանին:   
  4. Հրամանը ուժի մեջ  է մտնում ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար՝         Կ. Մանուկյան

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ 10012352@e-citizen.am (միայն e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Ի լրումն՝ http://130.193.121.177/Pages/Home/Default.aspx