Հ Ր Ա Մ Ա Ն 30 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 61-Ա ՄԱՆՎԵԼ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻՆ ՉՎՃԱՐՎՈՂ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

16.01.2020

Հ Ր Ա Մ Ա Ն
30 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 61-Ա

ՄԱՆՎԵԼ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻՆ ՉՎՃԱՐՎՈՂ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

    Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի  176-րդ հոդվածի 3-րդ կետով

1.Գավառի քաղաքապետարանի պահակ Մ. Գրիգորյանին դեկտեմբերի 31-ից տրամադրել չվճարվող արձակուրդ՝ 20 աշխատանքային օր /հիմք անձնական դիմումը/:
2.Մ. Գրիգորյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը՝ 2020թ. հունվարի 20-ն է:      
3.Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար`                                Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ