Հ Ր Ա Մ Ա Ն 20 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 60-Ա ՎԱՐՍԵՆԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍ

16.01.2020

Հ Ր Ա Մ Ա Ն
20 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 60-Ա

ՎԱՐՍԵՆԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

   Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի  163-րդ հոդվածով, հրամայում եմ

1. 2019թ. դեկտեմբերի 23-ից Գավառի համայնքապետարանի
 իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Վարսենիկ Խաչատրյանին տրամադրել 2019թ հերթական արձակուրդի մի մասը՝ 6 աշխատանքային օրը  /հիմք անձնական դիմումը/:

2. Վ. Խաչատրյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը՝ 2020 թվականի հունվար ամսվա առաջին աշխատանքային օրն է:      

3.  Վ. Խաչատրյանի պարտականությունները նրա արձակուրդի ժամանակահատվածում վերապահելիրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Տ. Բրսիկյանին:   

4. Հրամանը ուժի մեջ  է մտնում ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար՝                         ԿԱՐԻՆԵ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ