ՀՐԱՄԱՆ 16 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019 թվականի N59-Ա ՏԻԳՐԱՆ ԶԱԽԱՐՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

16.01.2020

 

16 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019 թվականի N59-Ա
 

 ՏԻԳՐԱՆ ԶԱԽԱՐՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի 2-րդ , 86-րդ հոդվածի 2-րդ կետերով, հրամայում եմ  

1. Տիգրան Զախարյանին ս/թ դեկտեմբերի 18-ից  ընդունել աշխատանքի Գավառի համայնքապետարանում որպես օպերատոր:
2. Տ. Զախարյանի աշխատավարձը սահմանել ըստ համայնքի ավագանու որոշմամբ հաստատված դրույքաչափի:
3. Սույն հրամանը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

                Աշխատակազմի քարտուղար`                            Կ. Մանուկյան