Հ Ր Ա Մ Ա Ն 09 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019 թվականի N 58-Ա ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

16.01.2020

Հ Ր Ա Մ Ա Ն
09 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019 թվականի N 58-Ա

ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

     Ղեկավարվելով Համայնքային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի  31 հոդվածի 1-ին կետի բ/ ենթակետի դրույթով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

   1. Ընթացիկ տարում իրենց աշխատանքային պարտականությունները բարեխղճորեն կատարելու համար քաղաքապետարանի ներքոհիշյալ համայնքային ծառայողների նկատմամբ կիրառել խրախուսանք` միանվագ դրամական դրամական պարգևատրում:

 

1. Բրսիկյան Տիգրան                          150 000 ՀՀ դրամ
2. Խաչատրյան Սաթենիկ                  250 000 ՀՀ դրամ
3. Բոշյան Արտավազդ                        150 000 ՀՀ դրամ
4. Մանուկյան Մկրտիչ                      100 000 ՀՀ դրամ
5. Խաչատրյան Վարսենիկ                150 000 ՀՀ դրամ
6. Խունոյան Բելա                               150 000 ՀՀ դրամ
7. Մելքոնյան Սյուզաննա                  150 000 ՀՀ դրամ
8.Բուդումյան Անահիտ                      100 000 ՀՀ դրամ
9.Հովհանյան Արևիկ                           50 000  ՀՀ դրամ
10.Խանձրածյան Տաթևիկ                    50 000  ՀՀ դրամ
11. Մինասյան Արմեն                          50 000 ՀՀ դրամ
12. Զախարյան Երեմ                            50 000 ՀՀ դրամ
13. Խզմալյան Անդրանիկ                    50 000 ՀՀ դրամ
14. Մուխսյան Նորայր                          50 000 ՀՀ դրամ
15. Սարգսյան Հակոբ                           50 000 ՀՀ դրամ
16. Ղուրշուդյան Արծրուն                    50 000 ՀՀ դրամ

Ընդամենը  1600 000 /մեկ միլիոն վեց հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ:

Աշխատակազմի քարտուղար`                                     Կ. Մանուկյան