Հ Ր Ա Մ Ա Ն 28 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2019 թվականի N 57-Ա ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

16.01.2020

Հ Ր Ա Մ Ա Ն
28 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2019 թվականի N 57-Ա

ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

                  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի  163 հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1.  2019թ դեկտեմբերի 02-ից Գավառի համայնքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ Մկրտիչ Մանուկյանին տրամադրել 2019թ. հերթական արձակուրդի 12 աշխատանքային օրը  /հիմք անձնական դիմումը/:
  2. Մ. Մանուկյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ դեկտեմբերի 18-ն է:  
  3. Արձակուրդի ժամանակահատվածում Մ. Մանուկյանի պարտականությունները վերապահել աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ Ա. Բադալյանին:
  4. Հրամանը ուժի մեջ  է մտնում ստորագրման պահից:

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                            Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ