Հ Ր Ա Մ Ա Ն 02 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019 թվականի N 55-Ա ԱՐՄԵՆ ՄԻՆԱՍՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

16.01.2020

Հ Ր Ա Մ Ա Ն
02 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019 թվականի N 55-Ա

 ԱՐՄԵՆ ՄԻՆԱՍՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

                  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158-րդ հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1.  2019թ դեկտեմբերի 03-ից Գավառի համայնքապետարանի տնտեսվար Արմեն Մինասյանին տրամադրել 2019թ. հերթական արձակուրդը՝ 20 աշխատանքային օրը  /հիմք անձնական դիմումը/:
  2. Ա. Մինասյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` 2020թ. հունվար ամսվա առաջին աշխատանքային օրն է:  
  3. Հրամանը ուժի մեջ  է մտնում ստորագրման պահից:

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                            Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ