28 նոյեմբերի 2019 թվականի N 54-Ա ԵՐԵՄ ԶԱԽԱՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

16.01.2020

ՀՐԱՄԱՆ

28 նոյեմբերի 2019 թվականի N 54-Ա

 

  ԵՐԵՄ ԶԱԽԱՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

                  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158 հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1.  2019թ. դեկտեմբերի 03-ից Գավառի համայնքապետարանի պահակ Երեմ Զախարյանին  տրամադրել 2019թ. հերթական արձակուրդը` 20 աշխատանքային օր /հիմք անձնական դիմումը/:
  2. Ե. Զախարյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը՝ 2020 թվականի առաջին աշխատանքային օրն է:  
  3. Հրամանը ուժի մեջ  է մտնում ստորագրման պահից:

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                            Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ