26 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 53-Ա- ՏԻԳՐԱՆ ԲՐՍԻԿՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

16.01.2020

Հ Ր Ա Մ Ա Ն
26 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 53-Ա

  ՏԻԳՐԱՆ ԲՐՍԻԿՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

                  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158 հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1.  2019թ. նոյեմբերի 27-ից  Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ Տիգրան Բրսիկյանին տրամադրել 2019թ. հերթական արձակուրդը` 20 աշխատանքային օր և ՀՀ կառավարության 11.08.2005թ. թիվ 1384-Ն որոշմամբ`  լրացուցիչ 4 աշխատանքային օր  /հիմք անձնական դիմումը/:
  2. Տ. Բրսիկյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` 2020 թվականի հունվար ամսվա առաջին աշխատանքային օրն է:      
  3.  Տ. Բրսիկյանի պարտականությունները նրա արձակուրդի ժամանակահատվածում վերապահել գլխավոր մասնագետ Ս. Խաչատրյանին :   
  4. Հրամանը ուժի մեջ  է մտնում ստորագրման պահից:

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                            Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ