ՀՐԱՄԱՆ 14-ՏԱԹԵՎԻԿ ԽԱՆՁՐԱԾՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

12.06.2019

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 14

     29.04.2019թ.                                                                                                   ք. Գավառ

ՏԱԹԵՎԻԿ ԽԱՆՁՐԱԾՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ

 ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

              Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1. Գավառի քաղաքապետարանի  հավաքարար Տաթևիկ Խանձրածյանին մայիսի 02-ից տրամադրել 2019թ. հերթական արձակուրդի մի մասը` 10 աշխատանքային օր /հիմք՝ անձնական դիմումը/:
  2. Տ. Խանձրածյանի  աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ մայիսի 17-ն է: 
  3.  Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                           Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ