ՀՐԱՄԱՆ 13-ՄԿՐՏԻՉ ՉԱՆԴՈՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

12.06.2019

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 13

 25.04.2019թ.                                                                                   ù. ¶³í³é

ՄԿՐՏԻՉ ՉԱՆԴՈՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

    Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով

1.Գավառի քաղաքապետարանի վարորդ Մկրտիչ Չանդոյանին ապրիլի 26-ից
 տրամադրել 2019 հերթական արձակուրդի մի մասը` 12 աշխատանքային օր /հիմք անձնական դիմումը/:
2.Մ. Չանդոյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ մայիսի 16-ն է:    
3.Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար`                                Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ