ՀՐԱՄԱՆ 12- ԱՐՄԵՆ ՄԻՆԱՍՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

12.06.2019

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 12

09.04.2019թ                                                                                                 ù. ¶³í³é

 

 ԱՐՄԵՆ ՄԻՆԱՍՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի 2-րդ , 86-րդ հոդվածի 2-րդ կետերով, հրամայում եմ  

1. Արմեն Մինասյանին ս/թ ապրիլի 10-ից ընդունել աշխատանքի Գավառի համայնքապետարանում որպես տնտեսվար:
2. Ա. Մինասյանի աշխատավարձը սահմանել ըստ համայնքի ավագանու որոշմամբ հաստատված դրույքաչափի:
3.Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

                Աշխատակազմի քարտուղար`                            Կ. Մանուկյան