ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 11- ՀՈՎԻԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻՆ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՊԱՇՏՈՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

12.06.2019

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 11

                                                                                                                          ք. Գավառ

08.04.2019թ.

 ՀՈՎԻԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻՆ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՊԱՇՏՈՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 112-րդ հոդվածով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

1. 2019թ. ապրիլի 09-ից Գավառի քաղաքապետարանի տնտեսվար Հովիկ Մանուկյանին ազատել զբաղեցրած պաշտոնից /հիմք` անձնական դիմումը/:

2. Իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետին` կատարել վերջնահաշվարկը:
3. Հրամանը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:  

                Աշխատակազմի քարտուղար`                            Կ. Մանուկյան