ՀՐԱՄԱՆ 10-ԱՐԵՎԻԿ ՀՈՎՀԱՆՅԱՆԻՆ ՉՎՃԱՐՎՈՂ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

12.06.2019

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 10

29.03.2019թ.                                                                                      ù. ¶³í³é

ԱՐԵՎԻԿ ՀՈՎՀԱՆՅԱՆԻՆ ՉՎՃԱՐՎՈՂ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

                  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի  176-րդ հոդվածի 3-րդ կետով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

  1.  2019թ. ապրիլի 01-ից 30-ը ներառյալ համայնքապետարանի հավաքարար Արևիկ Հովհանյանին տրամադրել չվճարվող արձակուրդ` 30 օր տևողությամբ /հիմք անձնական դիմումը/:
  2. Ա. Հովհանյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ մայիսի 2-ն է:   
  3. Հրամանը ուժի մեջ  է մտնում ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար՝                Կ. Մանուկյան