ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 9 - ՆՈՐԱՅՐ ՄՈՒԽՍՅԱՆԻՆ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

12.06.2019

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 9

13.03.2019թ.                                                                                                

  ՆՈՐԱՅՐ ՄՈՒԽՍՅԱՆԻՆ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

         Ղեկավարվելով ,,Համայնքային ծառայության մասին’’ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին կետի գ/ ենթակետով և 3-րդ կետերի դրույթներով

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

1. Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջատար մասնագետ Նորայր Մուխսյանին /ծածկագիր 3.1-15/ շնորհել Հայաստանի Հանրապետության համայնքային ծառայության 1-ին դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստիճան:  
2.  Հրամանը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:  

Աշխատակազմի քարտուղար՝                   Կ. Մանուկյան