ՀՐԱՄԱՆ 8 - ԱՆԱՀԻՏ ԲՈՒԴՈՒՄՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

12.06.2019

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ  8

04.03.2019թ.                                                                                     ù. ¶³í³é

ԱՆԱՀԻՏ ԲՈՒԴՈՒՄՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

    Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով

1.Գավառի քաղաքապետարանի համակարգչային օպերատոր Անահիտ Բուդումյանին մարտի 06-ից տրամադրել 2019թ. հերթական արձակուրդի մի մասը` 3 աշխատանքային օր /հիմք անձնական դիմումը/:
2.Ա. Բուդումյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ մարտի 11-ն է:    
3.Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար`                                Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ