ՀՐԱՄԱՆ 7 - ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

27.02.2019

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 7

 27.02.2019թ.                                                                                       ù. ¶³í³é

 ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ  ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

    Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158-րդ հոդվածով

1.Գավառի քաղաքապետարանի տնտեսվար Հովհաննես Մանուկյանին  մարտի 01-ից տրամադրել 2019 հերթական արձակուրդը` 20 աշխատանքային օր /հիմք անձնական դիմումը/:
2. Հ. Մանուկյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ ապրիլի 01-ն է:   
3.Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից

Աշխատակազմի քարտուղար`                                Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ