ՀՐԱՄԱՆ 6 - ԱՐԵՎԻԿ ՀՈՎՀԱՆՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

27.02.2019

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՐԱՄԱՆ 6

25.02.2019թ.                                                                                        ù. ¶³í³é

ԱՐԵՎԻԿ ՀՈՎՀԱՆՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

    Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի  158-րդ հոդվածով

1.Գավառի քաղաքապետարանի հավաքարար Արևիկ Հովհանյանին մարտի 1-ից  տրամադրել 2019 հերթական արձակուրդը՝ 20 աշխատանքային օր /հիմք անձնական դիմումը/:
2. Ա. Հովհանյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ ապրիլի 01-ն է:   
3.Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Աշխատակազմի քարտուղար`                                Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ