Հողմակայան կառուցելու վերավերյալ` հանրային լսում

02.03.2018

Սույն թվականի մարտի 5-ին, ժամը 15:00-ին Գավառի քաղաքապետարանում տեղի կունենա հանրային լսում` Սոլարսիս

ՍՊԸ-ի կողմից Սայադյան փողոցի թիվ 101 հողակտորի վրա հողմակայան կառուցելու վերաբերյալ:

Գավառի քաղաքապետարան