ԳՅՈՒՂԱՑԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ ՍԵՐՄԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

18.01.2018

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

  Գավառի քաղաքապետարանը գյուղացիական տնտեսություններին  հողօգտագործողներին տրամադրում է.

Գարնանացան ցորեն  - 1կգ-ը`    150 ՀՀ դրամ

Գարնանացան գարի   -  1 կգ-ը`  130 ՀՀ դրամ

Հնդկացորեն                  - 1 կգ-ը`   500 ՀՀ դրամ

Ոլոռ                                 - 1 կգ-ը`  300 ՀՀ դրամ

Սիսեռ                              - 1 կգ-ը`  500 ՀՀ դրամ

Եգիպտացորեն              - 1 կգ-ը`   350 ՀՀ դրամ

Առվույտ                          - 1 կգ-ը`   1500 ՀՀ դամ

Կորնգան                         - 1 կգ-ը     370 ՀՀ դրամ

Ազոտական պարարտանյութ`       1 պարկը` 7000 ՀՀ դրամ

Կալիումական պարարտանյութ`  1 պարկը` 7000 ՀՀ դրամ

Ֆոսֆորական պարարտանյութ`   1 պարկը` 7000 ՀՀ դրամ

Օրգանական ,,Ն-ֆիքս Ջի’’ պարարտանյութ` 1պարկը` 8000 ՀՀ դրամ:

               Վերոնշյալները ձեռք բերելու համար դիմել Գավառ քաղաքապետարան: