Դիզելային վառելիքի ձեռքբերման մասին

31.08.2017

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

,,Պետական աջակցության հողօգտագործողներին մատչելի գներով դիզելային վառելիքի ձեռքբերման համար’’ և ,,Պետական աջակցության հողօգտագործողներին մատչելի գներով պարարտանյութերի ձեռքբերման համար’’ ծրագրերի շրջանակներում, Գավառի քաղաքապետարանը տրամադրում է դիզելային վառելանյութ, ազոտական, կալիումական և ֆոսֆորական պարարտանյութեր:

                  Վերոնշյալները ձեռք բերելու համար դիմել Գավառի քաղաքապետարան: