ԿԿԱՅԱՆԱ ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ

20.08.2017

Սույն թվականի օգոստոսի 21-ին, ժամը 17:00-ին Գավառի քաղաքապետարանի ավագանու սենյակում տեղի կունենա Գավառ համայնքի ավագանու հերթական նիստը օրակարգային հետևյալ հարցերով. 
1. Գավառ համայնքի 2017թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին:

2. Գավառ համայնքի 2017թ. պահուստային ֆոնդից գումար տրամադրելու մասին:

3. Քաղաքապետարանի կողմից սոցիալապես անապահով ընտանիքներին դրամական աջակցություն ցուցաբերելու համար չափորոշիչներ սահմանելու մասին:

4. <<Գավառ քաղաքի Բոշնաղյան փողոց թիվ 1 հասցեում գտնվող, Վանիկ Օհանյանին սեփականության իրավունքով պատկանող ավտոտնակի զբաղեցրած և պահպանման ու սպասարկման համար նախատեսված 0.0555հա մակերեսով հողամասը վարձակալության իրավունքով տրամադրելու, պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարացնելու և տարեկան վարձավճարի չափը սահմանելու մասին>> Գավառ համայնքի ավագանու 25.04.2007թ. թիվ 3 նիստի թիվ 22 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:

5. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի սեփականություն ճանաչված 150մմ և 500մմ տրամագծերով խողովակները համայնքի սեփականության ամենամյա գույքագրման փաստաթղթերում ներառելու և օտարելու նպատակով գնահատելու մասին: