Խոտհարքների և վարելահողերի վարձակալության մրցույթ

15.06.2017

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
  Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության ներքոնշյալ կադաստրային ծածկագրերով վարելահողրեը և խոտհարքները վարձակալությամբ տրամադրելու Գավառի քաղաքապետարանը հայտարարում է մրցույթ, որը տեղի կունենա սույն թվականի հուլիսի 17-ին, ժամը 11:00-ին, քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում:

Հասցե՝ Գր. Լուսավորչի 12. Տեղեկությունների համար դիմել հանձնաժողովին ցանկացած աշխատանքային օր, ժմը 9:00-ից - 18: 00-ն, հեռ.՝ 0264-2-34-27

Վարելահող

     

Վարելահող

         

Ծածկագիր

Հեկտար

Կարգ

Գին

 

Ծածկագիր

Հեկտար

Կարգ

Գին

0601-0019

1,15771

4-րդ

4200

 

1022-0068

1,11

4-րդ

4200

0601-0020

0,3908

4-րդ

4200

 

1023-0043

0,44

4-րդ

4200

1001-0003

2,1642

4-րդ

4200

 

1023-0044

0,48

4-րդ

4200

1001-0004

3,44733

4-րդ

4200

 

1023-0045

0,36

4-րդ

4200

1001-0005

1,44842

4-րդ

4200

 

1024-0055

0,49

4-րդ

4200

1001-0006

1,15861

4-րդ

4200

 

1024-0056

0,81

4-րդ

4200

1001-0007

2,02113

4-րդ

4200

 

1024-0057

2,04

4-րդ

4200

1001-0008

4,26771

4-րդ

4200

 

1034-0530

0,07

5-րդ

2000

1004-0015

2,08169

4-րդ

4200

 

1034-0533

0,2

5-րդ

2000

1004-0018

11,26639

4-րդ

4200

 

1070-0328

0,44

4-րդ

4200

1004-0027

5,64686

4-րդ

4200

 

1070-0329

0,22

4-րդ

4200

1007-0100

0,29

4-րդ

4200

 

1070-0330

0,42

4-րդ

4200

1008-0067

0,25

4-րդ

4200

 

1070-0331

0,97

4-րդ

4200

1008-0068

0,49

4-րդ

4200

 

1071-0129

0,45

4-րդ

4200

1008-0069

0,5

4-րդ

4200

 

1072-0207

0,48

4-րդ

4200

1008-0070

0,48

4-րդ

4200

 

1072-0207

0,48

4-րդ

4200

1008-0071

0,19

4-րդ

4200

 

1072-0208

2,2

4-րդ

4200

1008-0776

0,22

4-րդ

4200

 

1072-0209

1

4-րդ

4200

1009-0001

0,89249

4-րդ

4200

 

1072-0210

0,37

4-րդ

4200

1009-0019

0,14

4-րդ

4200

 

1072-0211

0,47

4-րդ

4200

1009-0073

0,18

4-րդ

4200

 

1076-0379

0,88

3-րդ

6200

1009-0075

0,39

4-րդ

4200

 

1076-0380

1,23

3-րդ

6200

1009-0081

0,16554

4-րդ

4200

 

1083-0167

0,38

4-րդ

4200

1009-0082

0,38

4-րդ

4200

 

1086-0450

0,22

3-րդ

6200

1009-0083

1,02

4-րդ

4200

 

1086-0451

0,87

3-րդ

6200

1009-0084

0,28

4-րդ

4200

 

1086-0452

1,28

3-րդ

6200

1009-0085

0,16

4-րդ

4200

 

1086-0453

1

3-րդ

6200

1009-0086

0,4

4-րդ

4200

 

1105-0252

0,595

5-րդ

2000

1009-0087

0,45

4-րդ

4200

 

1105-0253

0,4353

5-րդ

2000

1010-0196

8,06236

4-րդ

4200

 

1105-0254

0,1289

5-րդ

2000

1010-0201

2,6022

4-րդ

4200

 

1105-0255

1,3594

5-րդ

2000

1010-0202

1,22318

4-րդ

4200

 

1105-0256

0,99154

5-րդ

2000

1010-0203

0,88

4-րդ

4200

 

1106-0048

0,3446

5-րդ

2000

1010-0204

0,39

4-րդ

4200

 

1106-0049

0,2089

5-րդ

2000

1010-0208

2,82317

4-րդ

4200

 

1106-0050

4,0199

5-րդ

2000

1010-0209

0,51

4-րդ

4200

 

1112-0116

0,4817

4-րդ

4200

1013-0130

0,3

3-րդ

6200

 

1112-0191

0,6771

4-րդ

4200

1013-0131

0,34

3-րդ

6200

 

1112-0197

0,2976

4-րդ

4200

1013-0132

0,48

3-րդ

6200

 

1112-0198

0,7783

5-րդ

2000

1013-0133

1,52

3-րդ

6200

 

1112-0404

0,2551

4-րդ

4200

1016-0131

0,71

4-րդ

4200

 

1112-0405

0,3542

4-րդ

4200

1016-0132

0,6

4-րդ

4200

 

1112-0548

0,5579

4-րդ

4200

1018-0048

0,8

4-րդ

4200

 

1112-0737

1,2387

5-րդ

2000

1020-0205

1,02

4-րդ

4200

 

1112-0765

0,8384

4-րդ

4200

1021-0131

0,474

4-րդ

4200

 

1112-0766

3,3749

4-րդ

4200

1021-0132

0,44

4-րդ

4200

 

1112-0767

2,0777

4-րդ

4200

1021-0328

0,16

4-րդ

4200

 

1112-0768

2,7166

4-րդ

4200

1021-0751

0,48

4-րդ

4200

 

1112-0770

2,4803

4-րդ

4200

1022-0065

0,91

4-րդ

4200

 

1112-0771

1,5259

4-րդ

4200

1022-0067

0,36

4-րդ

4200

 

1112-0772

1,5242

4-րդ

4200

 

Ծածկագիր

Հեկտար

Կարգ

Գին

 

Ծածկագիր

Հեկտար

Կարգ

Գին

1112-0773

2,0717

4-րդ

4200

 

1157-0212

0,7779

3-րդ

6200

1112-0774

1,6427

4-րդ

4200

 

1157-0323

2,4171

3-րդ

6200

1112-0775

1,927

4-րդ

4200

 

1157-0329

0,7882

3-րդ

6200

1112-0776

2,8461

4-րդ

4200

 

1157-0330

1,2368

3-րդ

6200

1112-0778

2,6518

4-րդ

4200

 

1157-0332

2,0489

3-րդ

6200

1112-0779

2,2199

4-րդ

4200

 

1157-0335

0,6109

3-րդ

6200

1114-0080

0,4975

4-րդ

4200

 

1157-0336

0,4219

3-րդ

6200

1114-0102

0,5651

4-րդ

4200

 

1157-0337

3,1717

3-րդ

6200

1114-0123

0,6265

4-րդ

4200

 

1157-0342

0,7731

3-րդ

6200

1114-0274

1,7793

4-րդ

4200

 

1157-0343

3,5418

3-րդ

6200

1114-0275

0,61254

5-րդ

2000

 

1157-0346

4,428

3-րդ

6200

1114-0276

0,7171

4-րդ

4200

 

1157-0348

2,42746

3-րդ

6200

1114-0277

1,1301

5-րդ

2000

 

1158-0106

1,23018

4-րդ

4200

1114-0278

1,8388

4-րդ

4200

 

1158-0108

1,36632

4-րդ

4200

1114-0279

1,9414

4-րդ

4200

 

1158-0123

1,0493

4-րդ

4200

1114-0280

0,6987

4-րդ

4200

 

1158-0125

1,0179

4-րդ

4200

1114-0282

0,8737

4-րդ

4200

 

1158-0126

3,35018

4-րդ

4200

1114-0283

0,9075

4-րդ

4200

 

1158-0128

2,30313

4-րդ

2000

1115-0019

1,2792

4-րդ

4200

 

1158-0130

3,28184

4-րդ

2000

1115-0021

0,5732

4-րդ

4200

 

1158-0132

1,4756

4-րդ

4200

1115-0022

0,2576

4-րդ

4200

 

1158-0133

10,0486

4-րդ

4200

1116-0039

0,4197

5-րդ

2000

 

1160-0093

1,2451

4-րդ

4200

1116-0040

1,3956

5-րդ

2000

 

1160-0095

0,20681

3-րդ

6200

1117-0133

0,53455

5-րդ

2000

 

1160-0096

0,9227

3-րդ

6200

1117-0225

0,3333

5-րդ

2000

 

1161-0133

0,7556

4-րդ

4200

1117-0226

0,6551

5-րդ

2000

 

1161-0134

1,1753

4-րդ

4200

1117-0227

0,3361

5-րդ

2000

 

1161-0135

2,31426

4-րդ

4200

1117-0228

1,395

5-րդ

2000

 

1162-0062

1,5648

4-րդ

4200

1117-0229

1,3578

5-րդ

2000

 

1162-0063

0,54886

4-րդ

4200

1117-0230

0,5425

5-րդ

2000

 

1162-0113

1,25818

4-րդ

4200

1117-0231

0,4754

5-րդ

2000

 

1164-0058

0,3201

4-րդ

4200

1117-0233

2,76017

5-րդ

2000

 

1164-0136

1,3931

4-րդ

4200

1121-0000

0,1257

5-րդ

2000

 

1164-128

1,7827

4-րդ

4200

1121-0101

1,8249

5-րդ

2000

 

1166-0045

1,74922

5-րդ

2000

1121-0102

0,9213

5-րդ

2000

 

1171-0191

0,98646

5-րդ

2000

1121-0103

1,7476

5-րդ

2000

 

1171-0192

0,8345

5-րդ

2000

1122-0186

0,6876

5-րդ

2000

 

1171-0193

2,0711

5-րդ

2000

1122-0187

0,9103

5-րդ

2000

 

1173-0168

0,798

4-րդ

4200

1125-0126

1,0834

4-րդ

4200

 

1174-0215

4,0158

4-րդ

4200

1125-0699

1,43468

4-րդ

4200

 

1174-0216

2,7287

4-րդ

4200

1125-0703

1,8796

4-րդ

4200

 

1174-0217

8,0076

4-րդ

4200

1125-0704

1,71332

4-րդ

4200

 

1174-0218

0,3065

4-րդ

4200

1125-0706

0,796

3-րդ

6200

 

1174-0219

2,9988

4-րդ

4200

1128-0163

1,2921

4-րդ

4200

 

1175-0078

1,0682

4-րդ

4200

1131-0013

0,1534

4-րդ

4200

 

1175-0159

2,2618

4-րդ

4200

1131-0061

0,4096

4-րդ

4200

 

1175-0160

2,28992

4-րդ

4200

1131-0096

0,4258

4-րդ

4200

 

1175-0161

0,8589

3-րդ

6200

1131-0126

1,7628

4-րդ

4200

 

1175-0163

1,5452

3-րդ

6200

1131-0130

1,0225

4-րդ

4200

 

1175-0164

0,3396

3-րդ

6200

1131-0131

5,1539

4-րդ

4200

 

1176-0399

0,1584

3-րդ

6200

1131-0132

1,4095

4-րդ

4200

 

1176-0400

1,08233

3-րդ

6200

1131-0133

2,8548

4-րդ

4200

 

1176-0401

0,97882

3-րդ

6200

1131-0134

2,8021

4-րդ

4200

 

1176-0402

1,570671

3-րդ

6200

1131-0135

0,76908

4-րդ

4200

 

1176-0403

1,2569

3-րդ

6200

1150-0064

1,5432

4-րդ

4200

 

1176-0405

0,7949

3-րդ

6200

1154-0051

2,50274

4-րդ

4200

 

1178-0799

2,32

3-րդ

6200

1155-0044

0,9364

4-րդ

4200

 

1178-0826

0,1678

3-րդ

6200

1155-0045

1,1306

3-րդ

6200

 

1178-0827

0,3895

3-րդ

6200

1155-0046

0,87365

4-րդ

4200

 

1178-0828

0,3513

3-րդ

6200

1156-0200

2,523

3-րդ

6200

 

1178-0829

0,4407

3-րդ

6200

1156-0201

1,5993

3-րդ

6200

 

1178-0830

0,2648

3-րդ

6200

Ծածկագիր

Հեկտար

Կարգ

Գին

1178-0832

0,2338

3-րդ

6200

1178-0833

0,5847

3-րդ

6200

1178-0834

2,4979

3-րդ

6200

1178-0835

0,6313

3-րդ

6200

1178-0836

0,7156

3-րդ

6200

1178-0837

0,7765

3-րդ

6200

1178-0838

1,1681

3-րդ

6200

1178-0839

1,4855

3-րդ

6200

1178-0840

0,8549

3-րդ

6200

1178-0841

1,7073

3-րդ

6200

1178-0842

0,8502

3-րդ

6200

1178-0843

1,4664

3-րդ

6200

1178-0844

3,21175

4-րդ

4200

1178-0846

4,04723

3-րդ

6200

1178-0850

2,19642

3-րդ

6200

1178-0851

1,20002

3-րդ

6200

1179-0041

0,309092

3-րդ

6200

1180-0205

0,7593

3-րդ

6200

1180-0206

0,4316

3-րդ

6200

1180-0207

1,77148

3-րդ

6200

1180-0208

0,1628

3-րդ

6200

1180-0209

0,4015

3-րդ

6200

1180-0212

0,3776

3-րդ

6200

1180-0214

0,2579

3-րդ

6200

1156-0203

1,21565

3-րդ

6200

1178-0831

0,239872

3-րդ

6200

 

խոտհարք

 

 

 

0608-0006

4,1

4-րդ

2200

0608-0007

0,5

4-րդ

2200

0608-0009

0,24824

4-րդ

2200

0608-0010

0,36004

4-րդ

2200

1104-0524

0,9924

3-րդ

3600

1104-0526

1,2171

3-րդ

3600

1119-0741

7,79372

3-րդ

3600

1119-0743

4,1863

3-րդ

3600

1119-0744

13,824581

3-րդ

3600

1120-0618

0,9047

3-րդ

3600

1120-0622

0,9134

3-րդ

3600

1120-0705

13,6411

3-րդ

3600

1120-0707

2,2336

3-րդ

3600

1120-0709

5,7481

3-րդ

3600

1168-0063

1,068

3-րդ

3600

1168-2178

29,1752

3-րդ

3600

1168-2179

2,6379

3-րդ

3600

1168-2180

1,7678

3-րդ

3600

0607-0021

0,15

4-րդ

 

2200